Доставчик на електроенергия

Игри

Информация за страница Доставчик на електроенергия

   Административно назначеният доставчик на електроенергия на регулирани цени е нещо, с което по всяка вероятност ежедневно се сблъскват стотици и дори хиляди потребители на територията на страната. Всички те обаче имат право да променят нещата, което практически означава да изберат нов доставчик на електричество. Ако до момента са разчитали именно на доставчика от първия тип, това означава, че за пръв път ще прибегнат до правото си да го заменят с някой нов по техен избор. В зависимост от това в кой регион живее даден потребител на електрическа енергия, той би могъл да прибегне до услугите на ЧЕЗ или някое друго разпределително дружество. Важното в случая е промяната да доведе до очакваните положителни промени, понякога свързани с ползването на ток в по-големи количества на достъпни и преференциални цени. Също така смяната на доставчика понякога означава активно навлизане в либерализирания енергиен пазар, който се счита като насочен предимно към ползите за потребителите.

    Цените на регулирания енергиен пазар са в значителна степен по-високи от тези, които един евентуален доставчик на електроенергия по наш избор ни предоставя. Това е едно от най-важните и първостепенни неща и неслучайно в много онлайн източници и информационни издания е изписвано с удебелен черен почерк, така че да се акцентира върху огромното му значение. Също така обаче не бива да забравяме, че съществува Закон за енергетиката, чието познаване със сигурност няма да ни навреди. Така например съгласно едно от постановленията на въпросния закон, потребителят има право по всяко време да наложи прекратяване на договора с административно назначен доставчик за сметка на свободно избираем и така да навлезе в лабиринтите и тънкостите на либерализирания пазар за енергия. Лицензираните търговски дружества имат немалка и дори съществена роля при определянето на цените. Всъщност именно те са тези, до които прибягваме, когато трябва да се извърши доставката на договорените стойности. Всяко едно от тях изпълнява задълженията си, а това, което в случая би следвало да е важно за хората, е техният брой. Всъщност дружествата наброяват точно 20 и при това в онлайн пространството е достъпен техният списък, който е на разположение в регистър.

     Важно е да се свържем поне с няколко на брой дружества и да поискаме оферти, а впоследствие да се спрем на тази, която поне според нас ни се струва най-изгодна. Така смяната на доставчик на електроенергия може да се окаже наистина ключов и повратен момент, благодарение на който не само ще плащаме по-малко потребление на ток, но и като цяло ще улесним своето ежедневие. За допълнително улеснение потребителите биха могли да прибегнат и до услугите на посредник при офертите, а той впоследствие да ни им ги предостави. Подобен похват е силно препоръчителен с оглед на факта, че много хора нямат ясна представа относно стойността на предложенията  и лесно биха могли да бъдат подведени и излъгани. Условията на предложените договори е пункт, на който задължително следва да се обърне необходимото внимание, защото в тях се съдържат такива неща като броят и същността на услугите, фиксиране на цената и дали има изискване за обезпечение.

eXTReMe Tracker